Mūsu devīze: Mēs radām uzticību

Viss, ko mēs darām Kiwa, rezultējas uzticamībā. Klientiem mēs piedāvājam kvalitāti, progresu, drošību, zināšanas un cieņu. Mūsu darbinieki ir #1 vēstneši, lai tas notiktu - tāpēc mēs rūpējamies par mūsu darbinieku nodarbinātību, apmierinātību, laimi un veselību. Mēs esam labs korporatīvais sadarbības partneris, kas novērtē un atbalsta.

Mūsu pamatvērtības: We ARE Kiwa

LP-SKU-F3-ICON_1-en-us-1636974281314.png

Mēs esam atvērti uzlabojumiem. Sevī, mūsu darbā, mūsu uzņēmumā un tajā, kā mēs sniedzam pakalpojumus saviem klientiem

LP-SKU-F3-ICON_2-en-us-1636974704899.png

Mēs darām to, ko sakām. Mēs atbilstam mūsu klientu gaidām un priekšstatiem, rīkojamies godīgi un ar godaprātu, taisnīgi un saprātīgi.

LP-SKU-F3-ICON_3-en-us-1636974984086.png

Mums rūp. Mēs iesaistāmies mūsu klientu, kolēģu un sabiedriskajās aktivitātēs.

Mēs zinām savus pienākumus

Kiwa apzinās savu sociālo atbildību par saviem darbiniekiem un cilvēkiem, kopienām un vidi, ar kuru strādājam. Visā, ko darām, mēs vēlamies rīkoties godīgi un taisnīgi, vienlaikus ievērojot cilvēktiesības, vienlīdzību, cieņu un daudzveidību visiem. Citiem vārdiem sakot, mēs jūtamies atbildīgi par visiem Kiwa kolēģiem un apkārtējo pasauli. Un mēs pastāvīgi vēlamies pildīt šos pienākumus.

Mūsu divi vispārējie korporatīvās sociālās atbildības principi

LP-SKU-21-IMG-en-us-1636979923863.png

Mēs vēlamies, lai visas Kiwa valstis tiktu sertificētas atbilstoši korporatīvās sociālās atbildības veikstspējas nodrošināšanas 3 līmenim

LP-SKU-21-IMG-1-en-us-1636980046215.png

Katra sertificētā Kiwa valsts pieņem vismaz divus ANO ilgstspējīgas attīstības mērķus, ar kuriem darboties.

Mūsu četri korporatīvās sociālās atbildības fokusa punkti 

LP-SKU-16-IMG_1-en-us-1636984769272.png

Mēs ievērojami samazinām savu CO2 emisiju: ​​-20% salīdzinājumā ar 2015. gadu

LP-SKU-16-IMG_2-en-us-1636984884666.png

Mēs uzlabojam savu darbinieku veselību un apmierinātību: kopējais vērtējums ir 7,5 vai augstāks

LP-SKU-16-IMG_3-en-us-1636984949535.png

Mēs pastiprinām mūsu sociālo partneru viedokli: korporatīvās sociālās atbildības principi tiek iedzīvināti attiecībās ar klientiem

LP-SKU-16-IMG_4-en-us-1636985011847.png

Mēs palielinām savu ietekmi uz ilgtspējību: pakalpojumu piesaistīšana ANO IAM