Livet på Kiwa

Våra värderingar "We ARE Kiwa", betyder att vi är ambitiösa (Ambitious), pålitliga (Reliable) och engagerade (Engaged). Det är så vi vill uppfattas och vara med kollegor, kunder och alla andra vi interagerar med. Vi gör det med sunt förnuft, genom att leverera med hög kvalitet och genom att ha en positiv inställning. Vi värdesätter personlig utveckling och uppmuntrar ambitioner och utvecklingsvilja. Vi främjar ett kreativt förhållningssätt i ett öppet och ärligt arbetsklimat där samarbete är centralt - laget före jaget. Tillsammans skapar vi förtroende.

"Kiwa hjälper dig att växa och utvecklas"

 

Emin Beytullah Camur är ansvarig för IKT på Kiwa i Turkiet. "Jag har fått utrymme att ta initiativ och utveckla mig själv. Naturligtvis kan jag alltid få stöd från mina kollegor på Kiwa när saker blir komplicerade och utmanande. Vi är ett växande företag, därför måste jag regelbundet hantera olika situationer, nya utmaningar och förändrade arbetssätt. Kiwa hjälper dig att växa, utvecklas och forma din egen karriär."

Vårt talangprogram

 

Vi hjälper dig att utveckla dina talanger. Vårt interna talangprogram gör det möjligt för medarbetare i Kiwa att utvecklas och nå sin potential. Programmet bidrar till att öka deltagarnas och Kiwas kompetens inom försäljning, teknik och ledarskap.

På Kiwa känner du dig aldrig ensam

Alessia Frabetti är affärsområdeschef för medicintekniska produkter på Kiwa Group. Hon har många års erfarenhet inom området. "Min roll har gått från att arbeta fokuserat på tekniska områden till att vara mer affärsutvecklingsorienterad. Att leda affärsområdet Medical Devices är spännande. Jag utmanade mig själv inom den internationella verksamheten inom Kiwa för att skapa relationer med kollegor i andra Kiwa-länder."

Vårt ledarskapsprogram

 

Kiwa agerar i en föränderlig värld. Därför erbjuder vi medarbetare i nyckelpositioner ett ledarutvecklingsprogram för utveckla sitt personliga ledarskap. Vi hjälper dig att nå nya nivåer.