Vi skapar förtroende

Genom våra tjänster skapar vi förtroende för våra kunders produkter, anläggningar, processer, system och medarbetare. Våra medarbetare är våra ambassadörer, därför arbetar vi med kompetensutveckling och med medarbetarnöjdhet. För vår omvärld jobbar vi med våra hållbarhetsmål och skapar ett säkrare och mer hållbart samhälle.

Våra värderingar: We ARE Kiwa

LP-SKU-F3-ICON_1-en-us-1636974281314.png

Vi gör alltid vårt yttersta och tar oss an utmaningar med fokus på kunden, våra mål och vår vision.

LP-SKU-F3-ICON_2-en-us-1636974704899.png

Du kan lita på oss! Det vi lovar det håller vi, mot kund, kollegor och ägare. Genom våra tjänster skapar vi trovärdighet åt våra kunder.

LP-SKU-F3-ICON_3-en-us-1636974984086.png

Vi bryr oss om kunder, kollegor och samhället. Vi anstränger oss lite extra för att hjälpa våra kunder att förbättra sin verksamhet.

Vi är medvetna om vårt ansvar

På Kiwa är vi medvetna om vårt sociala ansvar. Vi agerar i allt vi gör med ärlighet och rättvisa samt respekterar mänskliga rättigheter, jämlikhet och mångfald. Med andra ord: vi känner ett ansvar gentemot både våra medarbetare och vår omvärld.

Våra CSR-principer

LP-SKU-21-IMG-en-us-1636979923863.png

Vi strävar efter att alla Kiwa-länder ska vara certifierade enligt nivå tre i CSR Performance Ladder

LP-SKU-21-IMG-1-en-us-1636980046215.png

Varje certifierat Kiwa-land antar minst två FN-mål för hållbar utveckling

Våra CSR-mål

LP-SKU-16-IMG_1-en-us-1636984769272.png

Vi minskar vårt CO2-avtryck kraftigt: -20% jämfört med 2015

LP-SKU-16-IMG_2-en-us-1636984884666.png

Våra medarbetares hälsa och trivsel är viktig: målsättningen är 7,5 eller högre i våra medarbetarundersökningar

LP-SKU-16-IMG_3-en-us-1636984949535.png

Vi stärker våra intressenters röst: CSR är en viktig del i våra kundrelationer

LP-SKU-16-IMG_4-en-us-1636985011847.png

Vi skapar hållbarhet genom att koppla tjänster till FN:s mål för hållbar utveckling