Bizim Sloganımız: Güven oluşturuyoruz

Kiwa'da yaptığımız her şey güvene dayanıyor. Müşterilerimize kalite, ilerleme, güvenlik, uzmanlık, saygı ve para karşılığı değer sunuyoruz. Çalışanlarımız bunu gerçekleştirmenin #1 elçileridir - bu yüzden onları istihdam edilebilir, memnun, mutlu ve sağlıklı tutuyoruz. Etrafımızdaki dünyaya karşı, şirketimizi sağlam bir şekilde yönetiyoruz. Ve biz, değer veren ve savunan iyi bir kurumsal vatandaşız.

Temel Değerlerimiz: We ARE Kiwa

LP-SKU-F3-ICON_1-en-us-1636974281314.png

Her zaman gelişim arayışındayız. Kendimiz ve işimiz için, şirketimizde ve müşterilerimize hizmet etme şeklimizde.

LP-SKU-F3-ICON_2-en-us-1636974704899.png

Söylediğimizi yapıyoruz. Randevulara ve beklentilere uyuyor, dürüst ve bütüncül bir şekilde, doğru ve sağlam bir biçimde hareket ediyoruz.

LP-SKU-F3-ICON_3-en-us-1636974984086.png

Biz önemsiyoruz. Müşterilerimizin, meslektaşlarımızın ve diğer insanların faaliyetlerine ve topluma olumlu bir şekilde dahil oluyoruz.

Sorumluluklarımızı biliyoruz

Kiwa'da, çalışanlarımız ve işbirliği yaptığımız kişiler, topluluklar ve çevreler için sosyal sorumluluklarımızın farkındayız. Yaptığımız her şeyde, insan haklarına, eşitliğe, saygıya, onura ve çeşitliliğe saygı göstererek dürüstlük ve adaletle hareket etmek istiyoruz. Başka bir deyişle: tüm Kiwa çalışma arkadaşları ve etrafımızdaki dünya için bir sorumluluk hissediyoruz. Ve bu sorumluluklara her zaman gereken özeni göstermeyi amaçlıyoruz.

Genel Kurumsal Sosyal Sorumluluk İlkelerimiz

LP-SKU-21-IMG-en-us-1636979923863.png

Tüm Kiwa ülkelerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Performans Merdiveni'nin 3. Seviyesine göre sertifikalandırılmasını hedefliyoruz.

LP-SKU-21-IMG-1-en-us-1636980046215.png

Her sertifikalı Kiwa ülkesi, uygulanacak en az iki BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi benimser.

Bizim dört Kurumsal Sosyal Sorumluluk Odak Noktalarımız

LP-SKU-16-IMG_1-en-us-1636984769272.png

CO2 ayak izimizi derinlemesine azaltıyoruz: 2015'e göre %20 azalma.

LP-SKU-16-IMG_2-en-us-1636984884666.png

Çalışanlarımızın sağlık ve memnuniyetini arttırıyoruz: Genel puan 7.5 veya üstü.

LP-SKU-16-IMG_3-en-us-1636984949535.png

Menfaat sahiplerinin sesini güçlendiriyoruz: Müşteri ilişkilerine entegre edilmiş CSR.

LP-SKU-16-IMG_4-en-us-1636985011847.png

Sürdürülebilirlik üzerindeki etkimizi artırıyoruz: Hizmetleri BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine bağlıyoruz.