• Kehittynyt teknologia mahdollistaa haastavien kohteiden tarkastuksen.
  NDT-tarkastus

  NDT-tarkastus eli rikkomaton aineenkoetus mahdollistaa laitteiston kunnon selvityksen ilman, että tuotantoa tarvitsee vältämättä keskeyttää. Tutustu palveluihimme ja kysy lisää!

  Lue lisää
 • Metalli rikottuna viivoittimen päällä.
  DT-testaus eli ainetta rikkova testaus

  Rikkova aineenkoetus tarkoittaa materiaalin testaamista sen mekaanisten ominaisuuksien, kuten lujuuden, sitkeyden ja kovuuden, määrittämiseksi esim. vauriotutkimuksessa.

  Lue lisää
 • Henkilö tekemässä NDT-tarkastusta laitteella,
  NDT-koulutukset

  Kiwa on hyväksytty NDT-menetelmien kouluttaja. Tarjoamme Nordtest-järjestelmän mukaisia SFS-EN ISO 9712 -standardin vaatimukset täyttäviä tutkintoja sekä myönnämme tutkinnon suorittaneille standardin vaatimukset täyttävän sertifioinnin. 

  Lue lisää
 • Drone tekemässä tarkastusta ilmassa.
  Drone-tarkastukset

  Asiantuntevat drone-tarkastukset Kiwalta. Dronen avulla saamme kustannustehokkaasti ja turvallisesti kuvattua tarkastettavasta kohteesta osia, jotka muutoin ovat vaikeapääsyisiä.

  Lue lisää
 • Pienkattilat tehtaassa sekä niiden putkistot.
  Pienkattilat

  Tarjoamme pienkattiloiden tarkastamiseen yhtenäistettyä painelaitetarkastus- ja NDT-palvelukokonaisuutta asiakkaan tarpeiden ja kattilan kunnon mukaan.

  Lue lisää