Tarkastuspalvelut kiinteistöille ja teollisuudelle

Haluatko nähdä näkymättömän ja valmistautua odottamattomaan?

Olipa kyseessä sitten pakollinen tai vapaaehtoinen tarkastus, se antaa sinulle oleellisia tietoja, joita voit käyttää laadun, turvallisuuden, tehokkuuden sekä laitteiston optimaalisen toiminnan varmistamiseksi. Tarkastuksen tuloksena saadut tiedot ovat arvokkaita ja tarjoavat usein varhaisia varoituksia tulevista ongelmista. Niiden avulla voit välttää kustannuksia, tapaturmia ja rikkoutumisista johtuvia hätätilanteita. Tarkastukset tuovat luottamusta henkilöstöön, tuotantoprosesseihin ja laitteistoihin sekä ympäristövaikutuksiin. Tarkastukset tekevät näkymättömästä näkyvää ja auttavat sinua valmistautumaan odottamattomaan.

Tarkastamme kaiken ja kaikkialla

Tarkastuspalvelumme sisältävät kaikenlaiset tutkimukset, mittaukset, kalibroinnit ja materiaalien tai laitteiden vertailut. Tarkastamme käytännöllisesti katsoen melkein kaikkea pienistä mittauslaitteista tehokkaisiin painesäiliöihin. Suoritamme tarkastuksia kaikilla tasoilla suunnitelmatarkastuksesta asennukseen ja valmistuksesta modernisointiin ja kunnossapitoon. Voimme määrittää puolestasi tarkistettavan materiaalin, prosessin tai laitteen kunnon ja sen, noudattaako se sovellettavia tai määritettyjä vaatimuksia, määräyksiä ja standardeja.

Kiwa on ilmoitettu laitos monissa eurooppalaisissa direktiiveissä. Se tarkoittaa, että meillä on kansallisen akkreditointilaitoksen toteama pätevyys suorittaa tarkastuksia kansainvälisiä standardeja noudattaen.

Tarkastus- ja varmennuspalvelumme

 • Hissit, liukuportaat ja ovet

  Mietimme vain harvoin, onko käyttämämme hissi turvallinen. Emme myöskään huolehdi liukuportaan kunnosta sillä kulkiessamme. Pidämme siis itsestään selvänä, että elin- ja työympäristömme on toimiva ja turvallinen.

  Tutustu palveluihin
  Henkilö painamassa hissin kerrosnappia.
 • Kemikaalit ja nestekaasu

  Kiwa Inspectan kemikaaliturvallisuuden asiantuntijat ovat apuna silloin, kun toiminnanharjoittaja kaipaa tukea kemikaali- ja työturvallisuusasioissa tai omat resurssit eivät riitä täyttämään lakien edellytyksiä.

  Tutustu palveluihin
 • Mittauslaitteiden kalibrointi

  Tarjoamme laajan valikoiman mittauslaitteiden kalibrointipalveluja. Säännöllisellä laitteiden kalibroinnilla varmennetaan mittausten tarkkuus, luotettavuus ja laitteiston suorituskyky.

  Tutustu palveluihin
 • Mittauslaitteiden varmennus

  Varmennuspalvelumme kattavat sekä ensi- että määräaikaisvarmennuksen. Vähittäis- ja tukkukaupassa varmennamme esimerkiksi vaakoja, anniskelulaitteita ja polttonestemittareita. Varmennus on tärkeää myös teollisuudessa, jossa varmennamme auto- ja junavaakoja sekä säiliöautojen mittauslaitteita.

  Tutustu palveluihin
 • Nosturit ja nostolaitteet

  Tarjoamme kaikenlaisia nosturitarkastuksia ja muiden nostolaitteiden tarkastuksia. Teemme tarkastuksia laitteiston elinkaaren jokaisessa vaiheessa: suunnittelusta valmistukseen, asennukseen, käyttöön, kunnossapitoon ja modernisointiin.

  Tutustu palveluihin
 • Painelaitteet

  Painelaitteiden tarkastaminen määräajoin tarkastuslaitoksen toimesta on Suomessa lakisääteistä rekisteröidyille painelaitteille. Painelaitteiden tarkastuksilla varmistetaan laitteiden turvallisuus ja pidennetään samalla painelaitteiden elinikää.

  Tutustu palveluihin
 • Palo- ja sammutuslaitteistot

  Tarkastamme sprinklerit, paloilmoittimet, savunpoistolaitteistot sekä kaikki palo- ja sammutuslaitteistot. Osaamisemme ulottuu hallinnollisesta paloturvallisuudesta toimitiloihin ja laitteiden koko elinkaareen: käyttöönotto-, varmennus- ja määräaikaistarkastuksiin sekä kuntoarviointeihin.

  Tutustu palveluihin
  Henkilö tutkimassa paloilmoitinkeskusta.
 • Sähkölaitteistot

  Sähkötarkastuksella tarkoitetaan sähkölaitteistojen ja sähköasennusten määräystenmukaisuuden varmentamista. Varmennustarkastus tehdään käyttöönoton yhteydessä ja määräaikaistarkastus tehdään laitteiston luokasta riippuen 10 tai 5 vuoden välein. Teemme myös sähkölaitteistojen kuntokartoituksia.

  Tutustu palveluihin
 • Turva-automaatio

  Turva-automaatiolaitteiden suunnittelu- ja toteutusprosessien arvioinnilla varmistetaan oikeat työmenetelmät ja niiden oikea käyttö turvallisuuteen liittyvien laitteiden ja järjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa.

  Tutustu palveluihin
  Turvallisuusjärjestelmä tietokoneella.
 • Tuulivoimaloiden testaus- ja tarkastuspalvelut

  Tarjoamme laajan valikoiman korkeatasoisia testaus- ja tarkastuspalveluita tuulivoimaloiden laitteistoille. Ne auttavat takaamaan voimalan tehokkaan ja turvallisen toiminnan.

  Tutustu palveluihin
 • Vierasesineet

  Teemme vierasesineiden tunnistuslaitteiden tarkastukset puolueettomasti ja asiantuntemuksella. Säännölliset tarkastukset lisäävät tuotannon luotettavuutta ja työturvallisuutta.

  Tutustu palveluihin