Vi skapar förtroende

Vi skapar förtroende

Genom våra tjänster skapar vi förtroende för våra kunders produkter, anläggningar, processer, system och medarbetare. Våra medarbetare är våra ambassadörer, därför arbetar vi med kompetensutveckling och med medarbetarnöjdhet. För vår omvärld jobbar vi med våra hållbarhetsmål och skapar ett säkrare och mer hållbart samhälle.

Våra värderingar - We ARE Kiwa

LP.SKU-D1-2.NAME_1

Vi gör alltid vårt yttersta och tar oss an utmaningar med fokus på kunden, våra mål och vår vision.

LP.SKU-D1-2.NAME_2

Du kan lita på oss! Det vi lovar det håller vi, mot kund, kollegor och ägare. Genom våra tjänster skapar vi trovärdighet åt våra kunder.

LP.SKU-D1-2.NAME_3

Vi bryr oss om kunder, kollegor och samhället. Vi anstränger oss lite extra för att hjälpa våra kunder att förbättra sin verksamhet.

image

Möt vår maskot, bävern!

Kiwas maskot, bävern, har en koppling till många av våra värderingar. Bävern är ett flitigt arbetande djur vars dammar hjälper till att skapa rent vatten och en välmående natur. Den är bra på att samarbeta och är känd som en av djurrikets bästa ingenjörer. På samma sätt arbetar vi på Kiwa med att skapa säkerhet och hållbarhet för våra kunder.

Kom med och gör skillnad du också!

Våra CSR-principer

Våra CSR-principer

Vi strävar efter att alla Kiwa-länder ska vara certifierade enligt nivå tre i CSR Performance Ladder

Våra CSR-principer

Varje certifierat Kiwa-land antar minst två FN-mål för hållbar utveckling

Våra CSR-mål 2022

LP.SKU-16.NAME_1

Vi minskar vårt CO2-avtryck kraftigt: -20% jämfört med 2015

LP.SKU-16.NAME_2

Våra medarbetares hälsa och trivsel är viktig: målsättningen är 7,5 eller högre i våra medarbetarundersökningar

LP.SKU-16.NAME_3

Vi stärker våra intressenters röst: CSR är en viktig del i våra kundrelationer

LP.SKU-16.NAME_4

Vi skapar hållbarhet genom att koppla tjänster till FN:s mål för hållbar utveckling

Vi är medvetna om vårt ansvar

På Kiwa är vi medvetna om vårt sociala ansvar. Vi agerar i allt vi gör med ärlighet och rättvisa samt respekterar mänskliga rättigheter, jämlikhet och mångfald. Med andra ord: vi känner ett ansvar gentemot både våra medarbetare och vår omvärld.

Kiwas uppförandekod

Kiwas uppförandekod och efterlevnaden av den är vårt ramverk.

Integritet

Integritet

Vi agerar alltid med integritet

Intressekonflikter

Intressekonflikter

Vi undviker intressekonflikter

Affärsetik

Affärsetik

Vi är måna om affärsetik och lever efter vår uppförandekod

Anti-korruption

Anti-korruption

Vi tar avstånd från mutor i alla former

Sekretess och dataskydd

Sekretess och dataskydd

Vi respekterar sekretess och hanterar information därefter

Kompetens

Kompetens

Vi är måna om att utveckla våra medarbetares kompetens

Rättvist och etiskt beteende

Rättvist och etiskt beteende

Vi respekterar principerna om rättvisa arbetsförhållanden och etiskt beteende

Hälsa och säkerhet

Hälsa och säkerhet

Vi skapar förutsättningar om en trygg arbetsmiljö för att skydda hälsa och säkerhet för medarbetare, kunder och tredje part