Vårt motto: Vi skaper tillit og vi utfører

Vårt motto: Vi skaper tillit og vi utfører

Alt vi gjør hos Kiwa handler om tillit. Overfor våre kunder byr vi på kvalitet, fremdrift, trygghet, kompetanse, respekt og valuta for pengene. Våre ansatte er våre fremste ambassadører for å oppnå dette, så vi ønsker å holde dem arbeidsføre og tilfredse. Bedriften vår navigerer i omverden på en stødig måte, og bedriften opptrer som en god samfunnsborger som verdsetter og fremmer samfunnsansvar.

Våre kjerneverdier: We ARE Kiwa

LP.SKU-D1-2.NAME_1

Vi søker alltid etter forbedringer. For oss og vårt arbeid, i vår bedrift og i hvordan vi betjener våre kunder.

LP.SKU-D1-2.NAME_2

Vi gjør som vi sier. Vi oppfyller avtaler og forventninger, opptrer med ærlighet og integritet, ordentlighet og korrekthet.

LP.SKU-D1-2.NAME_3

Vi bryr oss. Vi involverer oss på en positivt måte i aktivitetene til våre kunder, kolleger og andre, og i samfunnet.

image

Møt maskoten vår, Beveren!

Du har trolig lagt merke til beveren i Kiwa-logoen, Denne vennlige og hardtarbeidende gnageren er vår maskot, med god grunn: Den har stor innvirkning på sine omgivelser, og sørger for at andre får et trygt sted å leve og vokse. En fin parallell til det vi tar sikte på hos Kiwa.

Kom til oss og bidra til endring, du også!

Våre to generelle prinsipper om samfunnsansvar

Våre to generelle prinsipper om samfunnsansvar

Vi tar sikte på at alle Kiwa-land skal være sertifiserte i henhold til nivå 3 i CSR Performance Ladder

Våre to generelle prinsipper om samfunnsansvar

Hvert sertifisert Kiwa-land bestemmer seg for å jobbe med minst to av FNs bærekraftsmål.

Våre fire fokusområder for 2022 innenfor samfunnsansvar

LP.SKU-16.NAME_1

Vi vil redusere CO2-avtrykket vårt betydelig: –20 prosent sammenlignet med 2015.

LP.SKU-16.NAME_2

Vi vil forbedre våre ansattes helse og tilfredshet: Samlet tilfredshetscore hos ansatte på 7,5 eller høyere.

LP.SKU-16.NAME_3

Vi intensiverer stemmen til våre interessenter: Samfunnsansvar er en del av kundeforholdet

LP.SKU-16.NAME_4

Vi utvider hvordan vi ser på bærekraft: Tjenester knyttes opp mot FNs bærekraftsmål.

Vi kjenner vårt ansvar

Hos Kiwa er vi klar over vårt samfunnsansvar overfor våre medarbeidere og medmennesker, lokalsamfunnene og miljøet vi arbeider med. Alt vi gjør ønsker vi å gjøre med ærlighet og rettferdighet, og verne om menneskerettighetene, likhet, verdighet og mangfold for alle. Med andre ord, vi føler et ansvar for alle kolleger hos Kiwa og for verden rundt oss. Og vi har til hensikt å være tro mot ansvaret til enhver tid.

De åtte utsagnene som veileder oss

Kiwas etiske retningslinjer utgjør rammene for hvordan vi opptrer og hva vi gjør.

Integritet

Integritet

Vi opptrer alltid med integritet

Interessekonflikter

Interessekonflikter

Vi unngår interessekonflikter

Rettferdig forretningsførsel

Rettferdig forretningsførsel

Vi respekterer forretningsetikk og konkurranseregler

bekjempelse av bestikkelse

bekjempelse av bestikkelse

Vi har forbud mot alle former for bestikkelser

Konfidensialitet og databeskyttelse

Konfidensialitet og databeskyttelse

Vi respekterer konfidensielle data og sikrer at de er trygge

Kompetanse

Kompetanse

Vi setter pris på og støtter opp om folks kompetanse

Rettferdig arbeid og etisk atferd

Rettferdig arbeid og etisk atferd

Vi respekterer prinsippene om rettferdig arbeid og etisk atferd

Helse og sikkerhet

Helse og sikkerhet

Vi verner om helsen og sikkerheten