Luomme turvallisuutta yhteiskuntaan

Luomme turvallisuutta yhteiskuntaan

Kiwan toiminta perustuu luottamukseen ja parhaaseen asiakaskokemukseen. Tarjoamme asiakkaillemme turvallisuutta, laatua, edistyksellisiä palveluja ja asiantuntemusta. Innostunut, arvostettu ja hyvinvoiva henkilöstömme tuottaa ja kehittää yhdessä palveluita, jotka parantavat asiakkaidemme kilpailukykyä.

Arvomme: We ARE Kiwa

LP.SKU-D1-2.NAME_1

Asetamme kunnianhimoisia, tulevaisuuteen katsovia tavoitteita. Kehitämme omaa osaamistamme ja ratkaisuja yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Tavoitteenamme on ylittää asiakkaidemme odotukset.

LP.SKU-D1-2.NAME_2

Pidämme kiinni sovituista asioista. Toimimme rehellisesti, kunnioittavasti ja pitkäjänteisesti. Kannamme vastuumme ja autamme toisiamme menestymään.

LP.SKU-D1-2.NAME_3

Välitämme asiakkaistamme ja kollegoistamme. Olemme sitoutuneita Kiwan arvoihin, eettisiin periaatteisiin ja toimintatapoihin.

image

Tutustu maskottiimme, majavaan!

Olet luultavasti huomannut majavan Kiwan logossa. Ahkera, tehokas ja huolellinen majava kaataa puita ja rakentaa patoja. Luonnon arkkitehtina hän vaikuttaa ympäristöönsä tarjoten muillekin paikan asua ja viihtyä; majavan kaatama puu voi suojella ja ruokkia monia eläimiä ja samalla antaa tilaa uudelle kasvustolle. Kuten majava, mekin hyödytämme osaamisellamme ympäröivää yhteiskuntaa ja sen turvallisuutta.

Tule mukaan luomaan turvallisempaa, luotettavampaa ja kestävämpää yhteiskuntaa!

Yhteiskuntavastuumme kaksi pääperiaatetta

Yhteiskuntavastuumme kaksi pääperiaatetta

Tavoitteemme on, että kaikki Kiwa-maat toimivat yhteiskuntavastuun CSR Performance Ladder -tason 3 mukaisesti.

Yhteiskuntavastuumme kaksi pääperiaatetta

Jokainen Kiwa-maa toimii vähintään kahden YK:n kestävän kehityksen tavoitteen mukaisesti

Yhteiskuntavastuun tavoitteemme

LP.SKU-16.NAME_1

Hiilijalanjäljen pienentäminen

LP.SKU-16.NAME_2

Henkilöstön työterveyden ja -turvallisuuden sekä työtyytyväisyyden lisääminen

LP.SKU-16.NAME_3

Sidosryhmien äänen vahvistaminen

LP.SKU-16.NAME_4

Positiivinen myötävaikutus yhteiskuntaan Kiwan palveluiden avulla

Tunnemme vastuumme

Ymmärrämme objektiivisuuden ja puolueettomuuden tärkeyden toiminnassamme. Tiedostamme vastuumme työntekijöistämme sekä ihmisistä, yhteisöistä ja ympäristöistä, joiden kanssa työskentelemme. Toimimme reilusti työntekijöidemme ihmisoikeuksien, tasa-arvon, arvostuksen ja moninaisuuden suhteen.

Meitä ohjaavia periaatteita

Kiwan eettinen ohjeisto ja vaatimustenmukaisuussäännöt ohjaavat tomintaamme

Rehellisyys

Rehellisyys

Toimimme ammattimaisesti, riippumattomasti, puolueettomasti ja eettisesti

Eturistiriidat

Eturistiriidat

Vältämme eturistiriitoja

Reilu liiketoiminta

Reilu liiketoiminta

Kunnioitamme liiketoiminnan etiikkaa, kilpailulainmukaisuutta ja rehellisyyttä

Lahjomaton

Lahjomaton

Emme vastaanota tai anna mitään asiattomia etuja

Luottamuksellisuus ja tietosuoja

Luottamuksellisuus ja tietosuoja

Kunnioitamme tietojen luottamuksellisuutta ja varmistamme niiden suojelemisen

Pätevyys

Pätevyys

Tuemme asiantuntijoidemme osaamista ja sen kehittymistä

Vastuullinen työnantaja ja eettinen toiminta

Vastuullinen työnantaja ja eettinen toiminta

Kunnioitamme reilun työn ja eettisen toiminnan periaatteita

Terveys ja turvallisuus

Terveys ja turvallisuus

Tarjoamme turvallisen työympäristön