We create trust – dat is wat we doen

We create trust – dat is wat we doen

Alles wat we bij Kiwa doen komt neer op vertrouwen. We bieden onze klanten kwaliteit, vooruitgang, zekerheid, deskundigheid, respect en waar voor hun geld. Onze medewerkers leveren daaraan de grootste bijdrage. Daarom vinden we het belangrijk dat onze mensen het naar hun zin hebben en dat ze gezond en inzetbaar blijven. Maar ook de wereld om ons heen is van belang; we staan er middenin en zijn daarom een goede ‘corporate citizen’, een maatschappelijk verantwoorde onderneming. Onze doelstellingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) nemen we dan ook heel serieus.

Onze kernwaarden: We ARE Kiwa

LP.SKU-D1-2.NAME_1

We zoeken altijd naar verbetering. Voor onszelf, ons werk en ons bedrijf en in de manier waarop we onze klanten van dienst zijn.

LP.SKU-D1-2.NAME_2

We doen wat we zeggen. We komen afspraken na, voldoen aan verwachtingen, handelen eerlijk en integer en zijn recht door zee.

LP.SKU-D1-2.NAME_3

We geven om de wereld. We zijn betrokken bij het doen en laten van onze klanten, collega's en bij de samenleving.

image

Onze mascotte: de bever!

Die bever in het Kiwa-logo, die staat er niet voor niets. Hij is vriendelijk, hij werkt hard en als architect van de natuur heeft hij grote invloed op zijn omgeving. Zo biedt hij anderen een veilige plek om te leven. Precies wat we bij Kiwa óók willen doen.

Kom erbij en maak ook verschil!

MVO: twee algemene principes

MVO: twee algemene principes

Wij werken eraan dat alle Kiwa-landen gecertificeerd zijn op niveau 3 van de MVO-prestatieladder

MVO: twee algemene principes

Elk gecertificeerd Kiwa-land gaat praktisch aan de slag met twee Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN

MVO: vier speerpunten voor 2022

LP.SKU-16.NAME_1

Verkleinen van onze CO2-voetafdruk: -20% ten opzichte van 2015

LP.SKU-16.NAME_2

Verbeteren van de gezondheid en tevredenheid van onze medewerkers: medewerkerstevredenheid 7,5 of hoger

LP.SKU-16.NAME_3

Meer invloed van onze stakeholders: MVO als onderdeel van relatiebeheer

LP.SKU-16.NAME_4

Vergroten van onze impact op duurzaamheid: diensten koppelen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN

Bewust van onze verantwoordelijkheid

Bij Kiwa zijn we ons bewust van onze sociale verantwoordelijkheden voor onze medewerkers en voor de mensen met wie en de gemeenschappen waarin we werken. In alles wat we doen zijn we eerlijk. We hebben respect voor mensenrechten, gelijkheid, waardigheid en diversiteit voor iedereen. Met andere woorden: we voelen ons verantwoordelijk voor alle Kiwa-collega's en voor de wereld om ons heen. Aan die verantwoordelijkheden doen we altijd recht.

Acht stellingen als leidraad

Kiwa’s Gedrags- en nalevingscode vormt de basis voor ons gedrag en handelen.

Integriteit

Integriteit

Wij handelen altijd integer.

Belangenverstrengeling

Belangenverstrengeling

We vermijden belangenverstrengeling

Eerlijk zakendoen

Eerlijk zakendoen

Wij handelen overeenkomstig de normen van bedrijfsethiek en houden ons aan de mededingingsregels

Anti-omkoping

Anti-omkoping

We verbieden omkoping in welke vorm dan ook

Geheimhouding en gegevensbescherming

Geheimhouding en gegevensbescherming

We respecteren het vertrouwelijke karakter van gegevens en zorgen voor de bescherming ervan

Vakbekwaamheid

Vakbekwaamheid

We waarderen en stimuleren de vakbekwaamheid van mensen

Goede arbeidsomstandigheden en ethisch gedrag

Goede arbeidsomstandigheden en ethisch gedrag

We respecteren de beginselen van goede arbeidsomstandigheden en ethisch gedrag.

Gezondheid en veiligheid

Gezondheid en veiligheid

We beschermen de gezondheid en veiligheid.