Sloganımız: Güven yaratırız - ve dediğimizi yaparız

Sloganımız: Güven yaratırız - ve dediğimizi yaparız

Kiwa'da yaptığımız her şey güvene dayanır. Müşterilerimiz için onlara kalite, ilerleme, güvenlik, uzmanlık, saygı ve paranın karşılığını sunuyoruz. Çalışanlarımız bunun gerçekleşmesi için bir numaralı elçilerdir - bu yüzden onların istihdam edilebilir, memnun, mutlu ve sağlıklı olmalarını sağlıyoruz. Çevremizdeki dünya için şirketimizi sağlam bir şekilde yönetiyoruz. Buna değer veren ve bunu savunan bir kurumsal vatandaşız.

Temel değerlerimiz: We ARE Kiwa

LP.SKU-D1-2.NAME_1

Kendimiz ve işimiz için, şirketimizde ve müşterilerimize hizmet verme şeklimizde daima gelişim arayışındayız.

LP.SKU-D1-2.NAME_2

Ne dersek onu yapıyoruz. Sözleri ve beklentileri karşılıyoruz, doğru, güvenilir ve akıllıca davranıyoruz.

LP.SKU-D1-2.NAME_3

Önemsiyoruz. Pozitif bir şekilde, kendimizi, müşterilerimizin, meslektaşlarımızın ve diğerlerinin faaliyetlerine ve topluma dahil ediyoruz.

image

Maskotumuzla tanışın, o bir kunduz!

Kiwa logosundaki kunduzu muhtemelen fark etmişsinizdir. Bu dost canlısı, çalışkan kemirgenin maskotumuz olmasının bir nedeni var: doğanın mimarı olarak, çevresi üzerinde derin bir etkiye sahip ve böylece diğerlerine yaşamak ve gelişmek için güvenli bir yer sunuyor. Kiwa'da hedeflediğimizle güzel bir paralellik...

Bize katılın, siz de fark yaratın!

İki Genel Kurumsal Sosyal Sorumluluk İlkemiz

İki Genel Kurumsal Sosyal Sorumluluk İlkemiz

Tüm Kiwa ülkelerinin kurumsal Sosyal Sorumluluk performans basamağının 3. Seviyesine göre sertifikalandırılmasını hedefliyoruz

İki Genel Kurumsal Sosyal Sorumluluk İlkemiz

Her sertifikalı Kiwa ülkesi, üzerinde hareket etmek için en az iki BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi benimser.

2022 için dört madde ile Kurumsal Sosyal Sorumluluk Odak Noktamız

LP.SKU-16.NAME_1

CO2 ayak izimizi derinden azaltıyoruz: 2015 yılına göre% -20

LP.SKU-16.NAME_2

Çalışanlarımızın sağlığını ve memnuniyetini arttırıyoruz: toplam puan 7.5 veya üzeri

LP.SKU-16.NAME_3

Paydaşlarımızın sesini güçlendiriyoruz:Müşteri ilişkileriyle bütünleşik Kurumsal Sosyal Sorumluluk

LP.SKU-16.NAME_4

Sürdürülebilirlik üzerindeki etkimizi genişletiyoruz. BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine yeni hizmetler ekliyoruz.

Sorumluluklarımızı biliyoruz

Kiwa'da, çalışanlarımız ve birlikte çalıştığımız insanlar, topluluklar ve çevreler için sosyal sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Yaptığımız her şeyde, herkes için insan haklarına, eşitliğe, kişiliğe ve çeşitliliğe saygı duyarken dürüstlük ve adaletle hareket etmek istiyoruz. Başka bir deyişle: tüm Kiwa çalışanlarına ve çevremizdeki dünyaya karşı bir sorumluluk hissediyoruz. Ve bu sorumlulukların her zaman hakkını vermek niyetindeyiz.

Bize yol gösteren 8 ifade

Kiwa'nın Davranış ve Uyum Kuralları çalışma etiğimiz konusunda çerçeve niteliğindedir.

Bütünlük

Bütünlük

Daima dürüstlükle hareket ediyoruz.

Çıkar çatışmaları

Çıkar çatışmaları

Çıkar çatışmalarından kaçınırız

Adil iş yönetimi

Adil iş yönetimi

İş etiğine ve rekabet uyumuna saygı duyuyoruz

Rüşvetle Mücadele

Rüşvetle Mücadele

Her türlü rüşveti yasaklıyoruz

Gizlilik ve Veri Koruma

Gizlilik ve Veri Koruma

Verilerin gizliliğine saygı duyuyor ve korunmasını garanti ediyoruz

Yetkinlik

Yetkinlik

İnsanların yetkinliklerine değer veriyor ve destekliyoruz

Adil iş gücü ve etik davranış

Adil iş gücü ve etik davranış

Adil iş gücü ve etik davranış ilkelerine saygı duyuyoruz

Sağlık ve güvenlik

Sağlık ve güvenlik

Sağlığı ve güvenliği koruyoruz