Luomme turvallisuutta yhteiskuntaan

Kiwan toiminta perustuu luottamukseen ja parhaaseen asiakaskokemukseen. Tarjoamme asiakkaillemme turvallisuutta, laatua, edistyksellisiä palveluja ja asiantuntemusta. Innostunut, arvostettu ja hyvinvoiva henkilöstömme tuottaa ja kehittää yhdessä palveluita, jotka parantavat asiakkaidemme kilpailukykyä.

Arvomme: We ARE Kiwa

LP-SKU-F3-ICON_1-en-us-1636974281314.png

Asetamme kunnianhimoisia, tulevaisuuteen katsovia tavoitteita. Kehitämme omaa osaamistamme ja ratkaisuja yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Tavoitteenamme on ylittää asiakkaidemme odotukset.

LP-SKU-F3-ICON_2-en-us-1636974704899.png

Pidämme kiinni sovituista asioista. Toimimme rehellisesti, kunnioittavasti ja pitkäjänteisesti. Kannamme vastuumme ja autamme toisiamme menestymään.

LP-SKU-F3-ICON_3-en-us-1636974984086.png

Välitämme asiakkaistamme ja kollegoistamme. Olemme sitoutuneita Kiwan arvoihin, eettisiin periaatteisiin ja toimintatapoihin.

Tiedämme vastuumme

Kiwassa olemme tietoisia sosiaalisesta vastuustamme työntekijöitämme sekä ihmisiä, yhteisöjä ja ympäristöä kohtaan, joiden kanssa työskentelemme. Kaikessa toiminnassamme haluamme toimia rehellisesti ja oikeudenmukaisesti ja kunnioittaa samalla kaikkien ihmisoikeuksia, tasa-arvoa, ihmisarvoa ja monimuotoisuutta. Toisin sanoen: tunnemme vastuuta kaikkia Kiwan työtovereita ja ympäröivää maailmaa kohtaan. Ja aiomme tehdä oikeutta näille vastuillemme koko ajan.

Yhteiskuntavastuumme kaksi pääperiaatetta

LP-SKU-21-IMG-en-us-1636979923863.png

Tavoitteemme on, että kaikki Kiwa-maat toimivat yhteiskuntavastuun CSR Performance Ladder -tason 3 mukaisesti.

LP-SKU-21-IMG-1-en-us-1636980046215.png

Jokainen Kiwa-maa toimii vähintään kahden YK:n kestävän kehityksen tavoitteen mukaisesti

Yhteiskuntavastuun tavoitteemme

LP-SKU-16-IMG_1-en-us-1636984769272.png

Hiilijalanjäljen pienentäminen

LP-SKU-16-IMG_2-en-us-1636984884666.png

Henkilöstön työterveyden ja -turvallisuuden sekä työtyytyväisyyden lisääminen

LP-SKU-16-IMG_3-en-us-1636984949535.png

Sidosryhmien äänen vahvistaminen

LP-SKU-16-IMG_4-en-us-1636985011847.png

Positiivinen myötävaikutus yhteiskuntaan Kiwan palveluiden avulla