Mūsu moto: Mēs radām uzticamību - un mēs to darām

Mūsu moto: Mēs radām uzticamību - un mēs to darām

Viss, ko mēs darām Kiwa, rezultējas uzticamībā. Klientiem mēs piedāvājam kvalitāti, progresu, drošību, zināšanas un cieņu. Mūsu darbinieki ir #1 vēstneši, lai tas notiktu - tāpēc mēs rūpējamies par mūsu darbinieku nodarbinātību, apmierinātību, laimi un veselību. Mēs esam labs korporatīvais sadarbības partneris, kas novērtē un atbalsta.

Mūsu pamatvērtība: We ARE Kiwa

LP.SKU-D1-2.NAME_1

Mēs esam atvērti uzlabojumiem. Sevī, mūsu darbā, mūsu uzņēmumā un tajā, kā mēs sniedzam pakalpojumus saviem klientiem

LP.SKU-D1-2.NAME_2

Mēs darām to, ko sakām. Mēs atbilstam mūsu klientu gaidām un priekšstatiem, rīkojamies godīgi un ar godaprātu, taisnīgi un saprātīgi.

LP.SKU-D1-2.NAME_3

Mums rūp. Mēs iesaistāmies mūsu klientu, kolēģu un sabiedriskajās aktivitātēs.

image

Iepazīties ar mūsu talismanu, bebru!

Jūs, iespējams, esat pamanījuši bebru mūsu logo. Šis draudzīgais, čaklais grauzējs ne velti ir mūsu talismans: būdams dabas arhitekts, viņš rada ietekmi uz apkārtējo vidi, piedāvājot arī citiem drošu vietu, kurā dzīvot un plaukt. Uz to tiecas arī Kiwa.

Pievienojies un kaut ko maini!

Mūsu divi vispārējie korporatīvās sociālās atbildības principi

Mūsu divi vispārējie korporatīvās sociālās atbildības principi

Mēs vēlamies, lai visas Kiwa valstis tiktu sertificētas atbilstoši korporatīvās sociālās atbildības veikstspējas nodrošināšanas 3 līmenim

Mūsu divi vispārējie korporatīvās sociālās atbildības principi

Katra sertificētā Kiwa valsts pieņem vismaz divus ANO ilgstspējīgas attīstības mērķus, ar kuriem darboties.

Mūsu četri korporatīvās sociālās atbildības fokusa punkti 2022. gadam

LP.SKU-16.NAME_1

Mēs ievērojami samazinām savu CO2 emisiju: ​​-20% salīdzinājumā ar 2015. gadu

LP.SKU-16.NAME_2

Mēs uzlabojam savu darbinieku veselību un apmierinātību: kopējais vērtējums ir 7,5 vai augstāks

LP.SKU-16.NAME_3

Mēs pastiprinām mūsu sociālo partneru viedokli: korporatīvās sociālās atbildības principi tiek iedzīvināti attiecībās ar klientiem

LP.SKU-16.NAME_4

Mēs palielinām savu ietekmi uz ilgtspējību: pakalpojumu piesaistīšana ANO IAM

Mēs pārzinām savus pienākumus

Uzņēmumā Kiwa mēs apzināmies sociālos pienākumus pret saviem darbiniekiem un cilvēkiem, sabiedrību un vidi, kurā mēs strādājam. Visā, ko mēs darām, mēs vēlamies rīkoties godīgi un taisnīgi, ievērojot cilvēktiesības, vienlīdzību, cieņu un respektu pret dažādību. Citiem vārdiem sakot: mēs jūtam atbildību pret visiem Kiwa kolēģiem un pasauli ap mums. Un mēs plānojam arī turpmāk nodrošināt taisnīgumu attiecībā uz šiem pienākumiem.

8 vēstījumi, kuri mūs vada

Kiwa Rīcības un atbilstības kodekss ir pamats tam, kā mēs izturamies un rīkojamies.

Integritāte

Integritāte

Mēs vienmēr darbojamies godīgi

Interešu konflikts

Interešu konflikts

Mēs izvairāmies no interešu konflikta

Godīga uzņēmējdarbības vide

Godīga uzņēmējdarbības vide

Mēs respektējam biznesa ētiku un atbilstību konkurences regulējumam

Pretkukuļošana

Pretkukuļošana

Mēs neatbalstām kukuļņemšanu

Konfidencialitāte un datu aizsardzība

Konfidencialitāte un datu aizsardzība

Mēs respektējam datu konfidencialitāti un nodrošinām to aizsardzību

Kompetence

Kompetence

Mēs novērtējam un atbalstām darbinieku kompetences

Godīgs darbs un ētiska uzvedība

Godīgs darbs un ētiska uzvedība

Mēs ievērojam godīga darba un ētikas principus

Darba drošība un veselība

Darba drošība un veselība

Mēs rūpējamies par veselību un drošību